Nhập khẩu chính ngạch là hình thức giao thương quốc tế hợp pháp theo quy định của nhà nước, rất phát triển hiện nay nhờ những tác động tích cực nó mang lại với nền kinh tế. Đối tượng có thể tham gia vào hình thức giao dịch này là những quốc gia có biên giới nằm cạnh nhau, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Khi sử dụng đơn vị vận chuyển của OrderTrungQuoc thì công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cho khách hàng. Tham khảo thêm các dịch vụ của order Trung Quốc tại đây....