Theo Luật kinh doanh BĐS (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 7/2015, chủ đầu tư khi thực hiện dự án phải có vốn tự có không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư. Nếu nhìn về bản chất vấn đề không có chủ đầu tư nào có đủ nguồn tiền để triển khai một dự án, có chăng số lượng rất ít. Đa phần là chủ đầu tư huy động nguồn tiền từ khách hàng khi dự án đã đủ điều kiện để bán hàng theo quy định của pháp luậtVì vậy với quy định ký Quỹ 20% tổng mức đầu tư, thị trường sẽ thanh lọc hàng loạt chủ đầu tư yếu kém.

Chủ đầu tư nào thực sự có năng lực tài chính để có thể đáp ứng được yêu cầu của pháp luật thì chắc chắn niềm tin của khách hàng dành cho những dự án đó rất lớn.Đứng góc độ khách hàng, tôi nghĩ đây là một chính sách tốt vì sẽ tránh được tình trạng giao nhà trễ tiến độ đối với những khách hàng đang có nhu cầu thực về nhà ở hiện nay.

Nói chung, Quy định về vấn đề ký Quỹ chỉ khó khăn đối với Doanh Nghiệp BĐS còn khách hàng hoàn toàn có lợi. Vì như chúng ta biết, cơ chế của nhà nước hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nha.

Theo nhận định chuyên gia, thị trường BĐS năm 2015 là thị trường dành cho người mua

Nhà Dĩ An cũng nằm trong số đó