Tiện ích, dịch vụ của tòa nhà văn phòng là điều bạn phải quan tâm nhất khi thuê văn phòng Hà Nội hay bất cứ nơi đâu, Bạn phải xem xét thất kĩ những yếu tố sau khi quyết định thuê văn phòng.

- Hệ thống điều hòa của tòa nhà văn phòng cũng rất quan trọng: Trong trường hợp khách thuê phải trả tiền điện điều hòa, rất cần những người có chuyên môn về điều hòa coi xét đánh giá chất lượng, độ cũ, xác định tiêu hao điện của thiết bị để có biện pháp thay thế nếu tiêu hao quá nhiều.

cầu thang máy có nhẽ là yêu tố quan trọng nhật bạn cần phải quan tâm: Bạn nên cần coi xét số lượng và chất lượng hệ thống cầu thang máy được trang bị tại tòa nhà văn phòng hà nội. Việc coi xét vào các giờ cao điểm, đầu giờ, cuối giờ sáng hoặc chiều sẽ cho thông báo rõ nhất về mức độ an toàn của tòa nhà

[color=#2e2c6c]- thông tin liên lạc